TEMEL İLERİ GÖRÜNTÜLEME

Tıbbi Görüntüleme, en basit hali ile vücudun iç yapısının çeşitli yöntemler ile görülebilir hale getirilmesidir.

RÖNTGEN

Röntgen tıpda uzun yıllardır kullanılan en temel tanı yöntemlerinden biridir. ilk olarak 1895 yılında Wilhelm Conrad tarafından bir başka deney sırasında tesadüfen bulunan X ışınları ve röntgen tekniği artık günümüzde bilgisayar teknolojisi ve görüntü kalitesini arttıracak sistemlerle kombine edilerek çok ileri noktalara ulaşmıştır.

HASTA SAHİBİ İYİ DOZE EDİLMİŞ İYİ POZİSYON VERİLMİŞ KALİTELİ BİR RÖNTGEN İÇİN ÜCRET ÖDER

PetCode hastalarına hem ekipman hem de uzman hekim kadrosu tarafından uygulanan tekniklerle en üst düzey seviyede radyografik tanı imkanı sunmaktadır. Hastanemizde kullanılan bilgisayarlı röntgen sistemi sayesinde yüksek kalitede elde edilen görüntüler üzerinde bilgisayar ortamında boyut, alan, hacim ve açı gibi ölçümler kolaylıkla yapılabilmekte, tüm görüntüler daha sonra ihtiyaç duyulduğunda incelenmek üzere hasta kaydına atılmakta ve burada saklanmaktadır.

RADYOLOJİ SADECE CİHAZ DEĞİLDİR

PetCode’un radyografide yarattığı fark sadece cihazdan ibaret değildir ve uzman hekim kadrosu burada önem kazanmaktadır. Hastanemizde üriner sistem görüntülemesinde kullanılan sistografi ve intravenöz pyelografi, omuriliğin görüntülenmesini sağlayan myelografi, damarların görüntülenmesini sağlayan selektif ve nonselektif anjiografi gibi özel teknikler başarı ile uygulanabilmektedir.

ULTRASONOGRAFİ

Ultrasonografi özel frekanslarda yaratılan ses dalgalarının özel bir verici ile vücuda verilmesi ve farklı dokularda ve ortamlarda yarattığı yansımaların bir alıcı ile görüntüye çevrilerek incelenmesi olarak tanımlanabilir. Radyasyon içermeyen ve gerçek zamanlı olan bu görüntüleme tekniği uzun yıllardır tıbbın en önemli ve vazgeçilmez tanı yöntemlerinden biri olarak kullanılmaktadır. PetCode’da kullanılan renkli doppler ultrasonografi sistemi ile hem hemen tüm organlar ve ilgili kan akışı incelenebilir hem de kalp hastalıklarının tanısı için kullanılan EKOKARDİYOGRAFİ tekniği kendi uzman hekim kadromuz içerisindeki veteriner hekimler tarafından uygulanır. Kalp kan yani sıvı içeriği ve odacıklı anatomisi sayesinde ultrasonografik inceleme için mükemmel bir organdır. Göğüs röntgenleri, kan tahlilleri ve elektrokardiyografi uygulamaları ile birleştirilen EKOKARDİYOGRAFİ kalp hastalıklarının tam teşhisi altın standartı oluşturur.

ENDOSKOPİ

Yaklaşık 40 yıldan fazla bir süredir özellikle sindirim sisteminin görüntülenmesinde kullanılmakta olan endoskopinin kullanım alanı gelişen teknoloji ile gün geçtikce genişlemektedir ve PetCode bu sistemi en üst seviyede kullanır. Özel fiberoptik sistemle elde edilen görüntüler video ekranına aktarılır ve böylece orafarengeal (ağız ve yutak) bölgenin derin kısımları, yemek borusu, gırtlak, soluk borusu, mide, oniki parmak bağırsağı, kalın bağırsaklar incelenebilmektedir. Rijid endoskopi sistemimizle kulak kanalı, burun boşluğu ve idrar yollarının incelenmesi mümkün olabilmektedir. Gerçek zamanlı olarak elde edilen tüm video görüntüleri kayıt altına alınarak hastanın hastane otomasyon programı içerisindeki kayıt dosyasında arşivlenir.

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ

Bilgisayarlı tomografi X-ışınları kullanarak vücudun ard arda kesitsel görüntülerinin elde edilmesi ve bu görüntülerin bilgisayar ortamına alınarak değerlendirilmesi olarak tanımlanabilir. Alınan kesitsel görüntüler klasik röntgen tekniğinde dokuların birbirini perdelemesi ile oluşan dezavantajı ortadan kaldırır ve ayrıca röntgen sistemindeki kaset, banyo, film ve doz gibi tüm faktörleri ortadan kaldırdığı için çok detaylı görüntüleri çok kısa süreler içerisinde hekime sunar.

TOMOGRAFİ İLE HANGİ DOKULAR İNCELENEBİLİR?

Bilgisayarlı tomografi ile akciğer başta olmak üzere tüm yumuşak doku ve organlar, kemik yapılar, eklemler mükemmel bir şekilde incelenir. Bilgisayarlı tomografi onkoloji yani kanser biliminin en önemli yardımcılarından biridir. SADECE TOMOGRAFİ ile cerrah kanserin bir dokuda ne kadar yayıldığını ameliyat önceside saptayabilir ve tüm tümörü almak için doğru cerrahi sınırları tesbit edebilir. Ayrıca kontrast yani ilaç verilerek yapılan tomografi tetkikleri ile tümörlerin akciğer ve diğer dokulara metastazları da ortaya konabilir. Bu da gereksiz tedavi protokollerinin engellenmesi açısından çok önemlidir PETCODE HAYVAN HASTANESİ TÜRKİYE’de KENDİ BİLGİSAYAR TOMOGRAFİSİ SİSTEMİNE SAHİP İLK VE TEK ÖZEL HAYVAN HASTANESİDİR.