Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON bugün veteriner tıbbın en hızlı popülarite kazanan bilim dalı olarak kabul ediliyor.

Daha iyi bakılıp beslenen, daha iyi doktorlara ve daha bilinçli sahiplere sahip küçük dostlarımız artık daha uzun yaşıyor ve böylece fizik tedavinin en çok uygulandığı hasta grubu olan geriatrik (yaşlı) hasta popülasyonu hızla artıyor. Ortopedik ya da nörolojik operasyon geçiren hayvanların sayısı arttıkça bu hastaların daha çabuk iyileştirilmesine dair talep ve beklenti de gittikçe gün geçtikce yükseliyor. Fizik tedavi ve rehabilitasyonun insanlara çok sık uygulanan bir prosedür olması ve olumlu sonuçlarının tüm hasta sahipleri tarafından bilinmesi de hayvanlara uygulanmasını kolaylaştırıyor.

FİZİK TEDAVİ NEDİR?

Fizik tedavinin amacı basitçe ilgili vücut bölümünün tam fonksiyonuna kavuşmasını mümkün kılmak ya da çabuklaştırmak olarak tanımlanabilir. Fizik tedavi; hasarlı ya da ameliyatlı bölgedeki kan dolaşımını ve lenfatik drenajı hızlandırarak iyileşmeyi çabuklaştırır. Yangı etkilerinin erken ortadan kalkmasını sağlar. Kollajen oluşumunu arttırarak iyileşmeyi hızlandırır. Eklem çevresindeki kontraksiyonlar önler ve normal eklem biyomekaniğini çabuklaştırır. Kas atrofisini yani kas erimesini önleyerek hem eklemler üzerine binen yükü azaltır hem de motor fonksiyon kazanımını kolaylaştırır. Eklem kapsülündeki sinirlerin etkilenmesiyle de ağrıyı ilaçsız olarak baskılar.

Tıpda genellikle bir tanı yöntemi olarak kullanılan ultrasonografi aynı zamanda çok etkin bir fizik tedavi tekniğidir. Ultrasonografik ses dalgaları, iyileşmeyi sağlayan kollajen dokunun yapımını ve yayılımını, derin dokularda kan dolaşımını ve eklemin hareket kabiliyetini arttırır. Ağrıyı ve kas spazmlarını azaltan terapötik ultrasonografi yara iyileşmesini de hızlandırır.

Elektrostimülasyon ya da nöroelektriksel uyarımlar fizik tedavinin en önemli uygulama yollarından birini oluşturur. Uygun bölgelere verilen elektriksel uyarılarla kasların uzunlukları, kasılma güçleri ve eklem hareketleri arttırılabilir. Kas spazmları azaltılır ve eklem üzerindeki sinirlerin elektriksel blokajıyla kimyasal olmayan bir şekilde ağrı mücadelesi yapılır.

Özellikle artrit ya da dejeneratif eklem hastalığı olan kedi ve köpekler fizik tedavi prosedürlerinden birinci derecede faydalanan hasta grubunu oluştururlar. Çektikleri kronik ağrı yüzünden hareket kabiliyetleri sınırlanan bu hastalar kaçınılmaz olarak kilo alır, aldıkları kilolar sorunlu eklemlerinin üzerine daha çok yük binmesine sebep olur ve bu da ağrılarını daha da arttırır. Bu kısır döngünün sadece ağrı kesicilerle kesilmesi bu ilaçların uzun dönem kullanımının yarattığı problemler sebebiyle mümkün değildir. Eklem koruyucu ilaçların etkileri ise sanılandan çok daha sınırlıdır. Hastalara hareketlilik kazandırılması, kilo vermelerinin sağlanması, kas zayıflığının önlenerek eklem üzerine binen yükün azaltılması ve eklem ağrılarının kimyasal olmayan yöntemlerle hafifletilmesi ise ancak fizik tedavi protokolleriyle mümkün olabilir.

Ortopedik operasyonlardan sonraki iyileşme sürecinde kemik iyileşmesi için uzun süre bandajda tutulan ekstremitenin fonksiyonlarına daha erken kavuşması kontraktüre uğramış kas gruplarına fizik tedavi uygulanmasıyla hızlandırılır. İşte bu yüzden, merkezimizde tüm ortopedi operasyonlarından sonra hastalarımıza fizik tedavi uygulanarak ve böylece daha çabuk ve ağrısız normale dönmelerine çabalanır.

Fizik tedavi nörolojik problemlere sahip kedi ve köpeklerde de hayati önem taşır. Özellikle disk fıtıklarına ya da travmalara bağlı olarak omurilik hasarı oluşmuş hastalarda operasyon sonrası dönemde baskıdan kurtarılan omurilik ve sinir kökleri iyileşene kadar geçen sürede uyarı almadığı için kasılmayan ve kasılmayı adeta unutan kas gruplarının elektrostimülasyonla uyarılması ve kasılma özelliklerinin kaybolmasına engel olunması ya da bu kasların tekrar kasılmaya eğitilmesi tüm felçli hastalarda hayati önem taşır.

PETCODE yaptığı cerrahi yatırımı ve Türkiye’de veteriner cerrahi alanında birçok ilke imza atmış uzman hekim kadrosuyla Türkiye’nin umut merkezi konumundadır. Hastanemizde hergün Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen birçok hayvan ameliyat edilmektedir. Bir operasyonun başarısı sadece hasta anesteziden uyanana dek olan süreçle değerlendirilmez ve iyileşmenin tamamlanması hedef alınır.

ELEKTROTERAPİ VE TERAPÖTİK ULTRASONOGRAFİ

Hastanemizde hastalarımıza yardımcı olmamızı sağlayan fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitemizde bir veteriner cihazı olan INTELECT VET marka fizik tedavi cihazı kullanılır. Bu cihazda fizik tedavi ihtiyacı duyulan birçok problemin tedavisi için gerekli tüm protokoller programlanmıştır. Probların ve petlerin uygun yerleştirme yerleri köpek anatomi şemaları üzerinde dijital ekranlarda gösterilir ve önceden yüklenmiş protokollerin uygulanmasıyla doğru dalga boylarında ses dalgalarının ve doğru megahertz ve frekansda elektrik akımının doğru sürelerde hatasız bir şekilde uygulanması mümkün olur.

HİDROTERAPİ

Hidroterapi su ile tedavi demektir ve suyun eklemler / kaslar üzerine binen yükü azaltması, kan dolaşımını arttırması ve ağrı kontrolüne yardımcı olması onu fizik tedavi rehabilitasyon uygulamaları için vazgeçilmez hale getirmektedir. Suyun kaldırma kuvvetinin hareketleri başlatıcı ve kolaylaştırıcı etkisiyle dışarıda yapılamayan hareketlerin su içerisinde kolaylıkla yapılabilmesi mümkün olur.

PETCODE yapmış olduğu fizik tedavi ve rehabilitasyon yatırımını hidroterapi havuzu ile süslemiştir.

LAZER TEDAVİ

Basitce yoğunlaştırılmış ışık olarak tanımlanabilecek lazer, fizik tedavi alanında son yıllarda gittikce artan bir sıklıkla kullanılmaktadır. Lazer ışınlarının olumlu etkileri hem ilaçsız ağrı mücadelesi hem de iyileşme yeteneğinin uyarılması için önemlidir çünkü lazer ışınları hücre zarı geçirgenliğini arttırır ve hücre içine giren oksijen, glikoz ve aminoasit miktarı çoğalır, böylece metabolizma hızı yükselen hücre daha hızlı iyileşir. PETCODE da lazer tedavi hem yara iyileşmesi hem de fizik tedavi alanında yoğun olarak kullanılmaktadır.

LAZER AKUPUNKTUR

Akupunktur vücudun belli noktalarına iğneler batırılarak yapılan tedavi olarak tanımlanabilir. Dünya sağlık örgütü tarafından yüzlerce hastalıkta kullanılması uygun bulunmuş bu tedavi protokolü günümüzde özellikle ağrılı durumların tedavisinde kullanılmaktadır. Akupuntur noktalarının iğnelerle değil de lazer ışınları ile uyarılmasına ise LAZER AKUPUNTUR adı verilir. PETCODE kendi LAZERAKUPUNTUR sistemine sahip az sayıda sağlık merkezinden biridir.

YÜRÜYÜŞ/DURUŞ ANALİZ CİHAZI

Birçok nöroşirurji ve ortopedik cerrahi sonrasında ve fizik tedavi rehabilitasyon programlarına sokulmuş diğer hastalarda operasyonların ve fizik tedavi protokollerinin olumlu etkilerini değerlendirmek çoğu zaman hem hasta sahipleri hem de biz doktorlar için zor olmaktadır. Rakamsal olarak ifade edilemeyerek subjektif yorumlarla yapılan bu değerlendirmelerin artık daha gerçekçi sonuçlara bağlanması PETCODE Hayvan Hastanesi’nde mümkündür.

Hastanemizde kullandığımız YÜRÜYÜŞ/DURUŞ ANALİZ CİHAZI hastanın hangi ayağına ne kadar yük verdiğini rakamsal olarak kaydetmektedir ki bu rakamsal değerler bizlere tedavimizin nasıl gittiği ve beklentileri karşılayıp karşılamadığı konusunda net bilgiler aktarmaktadır. Bu kantitaif değerler ışığında hekimlerimiz tüm tedavi programlarını tekrar ele alıp organize etme şansına sahiptir ki bu yüksek teknoloji bizleri adım adım başarıya taşımaktadır.

Ülkemiz veteriner fakültelerinde bırakın konuyla ilgilenen kürsüler ve öğretim görevlileri olmasını, henüz bir fizik tedavi ve rehabilitasyon dersi bile bulunmadığı gerçeği göz önüne alındığında PETCODE tüm ihtiyaç sahibi hayvanlara ve ailelerine eksiksiz fizik tedavi hizmeti sunarak öncü bir kurum olma yolunda ilerlemektedir.