VETERİNER HEKİM DR. ATES BARUT, DVM, PHD

Lise eğitimini İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi’nde tamamlayan Ateş Barut 1998 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitenin cerrahi anabilim dalında başladığı doktora eğitimini 2004  yılında tamamlayarak “Veteriner Hekim Doktor” ünvanının aldı. Mesleki çalışmalarına bugün Türkiye’nin en büyük özel küçük hayvan hastanesi olan Petcode Hayvan Hastanesi’nde devam etmekte olan  Ateş Barut’un veteriner ortopedi, travmatoloji, nöroloji, nöroşirurji ve yumuşak doku cerrahisi alanlarında yayımlanmış onlarca makalesi ile ulusal ve uluslararası kongrelerde gerçekleşmiş bir çok sunumu bulunmaktadır.
Türkiye Veteriner Cerrahi Kongresi’nde tiroid tümörleri cerrahisi konulu çalışmasıyla“En İyi Poster Sunum” , 2007 yılında KHVHD ulusal kongresinde “ Kauda equina kompresyon” ve 2012 yılı KHVHD ulusal kongresinde Pug ırkı köpeklerde görülen ‘Pug Dog Ensefalit hastalığı’ ile ilgili çalışmalarıyla iki defa  “En İyi Bilimsel Bildiri” ödülü kazanmıştır. Ateş Barut, mezuniyeti sonrası birçok ulusal ve uluslararası kongreye katılmakla kalmayıp  Norveç, Hollanda ve Amerika Birleşik Devletleri’nde mesleki çalışmalarda bulunmuş ve bugün dünyanın en büyük özel veteriner sağlık kurumu kabul edilen “AMC-Animal Medical Center/ Manhattan” da katıldığı eğitim programı ile “Nöroloji ve Nöroşirurji” stajı yapmıştır. Avrupa Veteriner Nöroloji Derneği aktif üyesi olan Dr.Ateş Barut 2016 yılında Amerika Ohio State Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Nöroloji Beyin Kampı’ Eğitim Programı’nı başarı ile tamamlamıştır. Dr.Ateş Barut Türkiye Veteriner Ortopedi Travmatoloji Derneği VOTDER tarafından 2017 yılı En Başarılı Genç Bilim İnsanı seçilmiştir.
Bir akademisyen olmamasına rağmen kendisini daima bilimsel çalışan bir klinisyen olarak tanımlayan Dr. Ateş Barut  mezuniyet sonrası meslek içi eğitim seminerleri de düzenleyerek bilginin paylaşıldıkca büyüyeceğine ve mesleki hizmet çıtasının ancak bu şekilde yükseltilebileceğine olan inancını göstermektedir.   “ Kalça Displazisine Dair Tüm Doğrular ve Tüm Yanlışlar” , “ Klinisyen Gözüyle Diz” ve  “ Klinik Nöroloji” isimli  seminerleri ile bugüne kadar İstanbul, Ankara, izmir, Mersin ve Antalya’da yüzlerce veteriner hekime ulaşmıştır.  Dr.Barut’un “klinik nöroloji” semineri sadece ülkemizde gerçekleşmekle kalmamış, 2015 yılında İsveç ve Romanya’da ikiyüzün üzerinde Avrupalı meslektaşımızın katılımı ile düzenlenmiş ve büyük ilgi görmüştür.  Birçok ulusal kongrede uzmanlık alanında sunumlar gerçekleştiren Dr.Barut 2016 yılında Romanya’da ve 2017 yılında da İsviçre’de konuşmacı olarak bulunmuştur.
İyi derecede ingilizce bilen Vet.Hek.Dr. Ateş Barut evli ve Alaz isimli bir oğul babasıdır.

ATES BARUT, DVM, PHD
He was graduated from University of Ankara, Faculty of Veterinary Medicine in 1998 and completed his phd in  University of Ankara, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Surgery in 2004.
After his phd in the university he began to run his own practice and then in 2015 he opened PETCODE ANIMAL HOSPİTAL in Ankara, capital city of Turkey. Petcode Animal Hospital is now  the biggest animal medical center  of Turkey, and Dr.Barut is still working as  clinical chief and head surgeon in this hospital.
Dr. Barut has attempted to several post graduate education programs in different countries like United States of America, Norway, Holland and Italy. He also participate to Neurology and Neurosurgery externship program in Animal Medical Center, Manhattan, which is known to be the largest private veterinary health institution of the world. Dr. Barut is an active member of European Veterinary Neurology society and in 2016 he completed Neurology Brain Camp Education which was organized by Ohio State University, USA.
Dr. Barut has several published articles in national scientific magazines, and performed several conference presentations about veterinary orthopedics, traumatology, soft tissue surgery, neurology and neurosurgery.  He had been granted best oral presentation awards in Turkish Small Animal Veterinary Association conferences  three times with his presentations about Tiroid Gland Surgery, Cauda Equina Compression and Pug Dog Encephalitis, and he had the 2017 ‘Most Successful Man of Science Award’ of Turkish Veterinary Orthopedics and Travmatology Association.
Altough he is not an academician he is performing very popular postgraduate education seminars to Turkish small animal practioners about “Hip Dysplasia” , “Clinical Approach to Canine Stiffle Joint Diseases” and “Clinical Neurology” in different cities of Turkey. In his educations he is trying to examine and talk about these very important topics in a practioners way with hundreds of videos and  important tips which every clinician will need.  His presentations about clinical neurology has been organized in Sweden and Romania in year 2015 with the participation of more than 200 European veterinarians.